Innehållet på sidan:

Beslut

Här hittar du våra senaste beslut.

 • Cabometyx ingår inte i högkostnadsskyddet

  TLV har beslutat att Cabometyx (cabozantinib) inte ska ingå i högkostnadsskyddet eftersom priset är för högt i förhållande till nyttan av behandlingen. Cobemetyx används för behandling av vuxna patienter med avancerad njurcancer (njurcellscancer) som har fått annan tidigare behandling.

  Publicerad 27 april 2017

 • Xeljanz ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

  Xeljanz (tofacitinib) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention för behandling av vuxna patienter med måttlig till svår reumatoid artrit när ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARDs) inte haft tillräcklig effekt eller gett biverkningar.

  Publicerad 25 april 2017

 • Olumiant ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

  Olumiant (baricitinib) ingår i högkostnadsskyddet med begränsad subvention för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit hos vuxna med otillräckligt behandlingssvar på eller intolerans mot ett eller flera sjukdomsmodifierande antireumatika (DMARDs).

  Publicerad 25 april 2017

 • Truberzi ingår i högkostnadsskyddet med begränsning

  TLV har beslutat att Truberzi (eluxadolin) ska subventioneras med en begränsning till patienter med svår Irritable Bowel Syndrome (IBS) diarré (IBS-D) som inte har fått effekt av eller inte tolererat behandling med loperamid.

  Publicerad 25 april 2017

 • Beslut om sanktionsavgifter efter bristande tillhandahållande

  TLV har den 19 april 2017, efter utredning och kommunikation med respektive läkemedelsföretag, tagit beslut i 18 sanktionsärenden omfattande 8 läkemedelsföretag.

  Publicerad 24 april 2017

Gå till sida:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9