Innehållet på sidan:

Press

Här kan du läsa samtliga våra nyheter. Det vill säga pressmeddelanden, nyhetsbrev och övriga nyheter.

TidningshögDu kan även starta prenumerationer på våra nyhetsbrev och beslut samt följa dem via rss-flöden.

Via länk till vänster i menyn hittar du pressbilder för fri publicering.

 • Kunskapsunderlag hjälper landstingen vid inköp av medicinteknik

  Hälso- och sjukvården köper årligen in medicintekniska produkter för cirka 22 miljarder kronor. Det är avgörande att ha tillgång till kunskapsunderlag som belyser vilken nytta produkterna har i förhållande till kostnaden. Det skriver Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket i sin slutrapport av medicinteknikuppdraget.

  Publicerad 22 december 2015

 • Slutrapport för medicinteknikuppdraget 2015

  Varje år satsar hälso- och sjukvårdshuvudmännen i Sverige cirka 22 miljarder kronor på medicintekniska produkter. Summan ökar varje år och det är därför tänkbart att de resurser som satsas på medicinteknik i framtiden kommer att överstiga de resurser som satsas på läkemedel.

  Publicerad 22 december 2015

 • Nyhetsbrev nr 6, 2015

  Nyhetsbrev nr 6, 2015

  Publicerad 21 december 2015

 • Dom från Högsta förvaltningsdomstolen i Cimzia-fallet

  TLV:s beslut att förbjuda landsting att ingå prisöverenskommelser med läkemedelsföretag om läkemedel har upphävts. Det slår Högsta förvaltningsdomstolen fast i en dom.

  Publicerad 18 december 2015

 • Ny version av handboken om tandvårdsstöd

  Handboken hör samman med föreskriften (TLVFS 2015:1) som båda börjar gälla den 15 januari 2016. I version 7.0 finns bland annat nya avsnitt om långtidstemporära kronor, immediatprotes och omgörningar.

  Publicerad 18 december 2015

Gå till sida:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22