Innehållet på sidan:

Avslutade omprövningar

Här presenterar vi resultaten från de omprövningar som vi har avslutat.

  • Revlimid kvarstår i högkostnadsskyddet med generell subvention

    TLV inledde i oktober 2016 en omprövning av blodcancerläkemedlet Revlimid. Efter prissänkningsansökan från landstingen inleddes överläggningar mellan TLV, landstingen och läkemedelsföretaget som resulterade i en prissänkning samt en sidoöverenskommelse mellan landsting och företag för Revlimid. TLV bedömer att prissänkningen tillsammans med sidoöverenskommelsen säkerställer en mer kostnadseffektiv användning av Revlimid och avskriver därmed omprövningen.

    Publicerad 16 mars 2017