Innehållet på sidan:

Utveckling värdebaserad prissättning

TLV fattar beslut om att läkemedel ska ingå läkemedelsförmånerna utifrån en värdebaserad prissättning som regleras i lagen om läkemedelsförmåner och följer hälso- och sjukvårdens etiska plattform. TLV arbetar kontinuerligt med att utveckla den värdebaserade prissättningen vilket både inkluderar nya verktyg och utveckling av befintliga arbetssätt.

TLV:s fördjupade samverkan med landsting, läkemedelsföretag, patienter och myndigheter

Det är angeläget för TLV med ett fördjupat samarbete med landsting, bolag, patienter och andra myndigheter för att utveckla den värdebaserade prissättningen på läkemedel. Därför pågår ett flertal samverkansinitiativ som tillsammans ska bilda en helhet. Ett utvecklat sätt att överlägga kring läkemedel är att TLV för en gemensam dialog med landsting och läkemedelsföretag inom vissa utvalda läkemedelsområden, så kallade trepartsöverläggningar.

Utveckling av uppföljning

Utveckling av den värdebaserade prissättningen, bland annat genom en mer dynamisk prissättning, kräver goda möjligheter till uppföljning för att minska risken för icke kostnadseffektiv användning. En ökad andel subventionsbeslut med begränsningar/villkor samt trepartsöverläggningar med riskdelningsavtal kräver också möjligheter till effektivt utvecklad uppföljning.

Läs mer om utvecklingen av den vardebaserade prissättningen via länkar i menyn till vänster.