Innehållet på sidan:

Planerade hälsoekonomiska bedömningar

Läkemedel som vi planerar att göra hälsoekonomiska bedömningar av:

  • Gazyvaro (obinutuzumab) vid behandling av indolent Non-Hodgkins lymfom
  • Kalydeco (ivakaftor) vid behandling av cystisk fibros (uppdatering av tidigare bedömning)
  • Soliris (eculizumab) vid behandling av paroxysmal nokturn hemoglobinuri, PNH (uppdatering av tidigare bedömning)
  • Yervoy (ipilimumab) vid behandling av malignt melanom efter operation 
  • Ocrevus (ocrelizumab) vid multipel skleros
  • Keytruda (pembrolizumab) vid urotelial cancer