Innehållet på sidan:

Utbyte av läkemedel på apotek

När du hämtar ditt receptbelagda läkemedel på apotek blir du ofta erbjuden ett likvärdigt läkemedel till ett lägre pris. Detta kallas generiskt utbyte.

Syftet med utbytet är att hålla nere kostnaden för läkemedel. Ingen ska behöva betala mer än nödvändigt för ett läkemedel. Utbytet frigör miljardbelopp som kan användas till angelägna områden inom svensk hälso- och sjukvård.

Varje månad utser vi de generiskt utbytbara läkemedel med lägst pris till periodens vara. Vi utser även två reservprodukter som apoteken kan byta till om de billigaste inte går att få tag på.

Vilket utbytbart läkemedel som har lägst pris kan variera vilket medför att apoteken kan erbjuda olika läkemedel vid olika tillfällen. Det innebär även att priserna kan variera. Det är vi som beslutar om vilket läkemedel apoteken ska erbjuda apotekskunden. Vi följer även upp att apoteken genomför bytena enligt regelverket.

Läkemedelsverket godkänner utbytbara läkemedel

Läkemedelsverket beslutar om vilka läkemedel som är utbytbara med varandra. De läkemedel som apoteken erbjuder har samma verksamma innehåll och är likvärdiga med det läkemedel som står på receptet.

Du hittar mer information om hur högkostnadsskyddet fungerar under relaterad information i menyn till höger. Där hittar du även länkar till mer information om generiska och utbytbara läkemedel.

Mer om utbytet

TLV och Läkemedelsverket har tillsammans tagit fram ett informationsmaterial om utbytet. Du hittar materialet här.