Innehållet på sidan:

Ansök om pris eller subvention

Här hittar du ansökningshandlingar och får information om hur du ansöker om subvention, pris eller prisändringar för en förbrukningsartikel.

Det finns två olika sätt att ansöka:

  • e-ansökan
  • pappersblankett

E-ansökan

Vi rekommenderar e-ansökan. E-ansökan fyller du snabbt och enkelt i direkt via en internetansluten dator. Du får en snabb och säker expediering samt kan återanvända din ansökan.

Från och med den 15 februari gäller en ny säkerhetslösning för tjänsten e-ansökan. Någon utrustning behövs inte för denna säkerhetslösning. För att kunna använda tjänsten krävs ett användarnamn och lösenord samt ett mobilnummer.

För att få tillgång till e-ansökan måste du fylla i och skicka in blanketten ”Blankett fullmakt och behörighet e-ansökan” till registrator@tlv.se. Blanketten finns i menyn till höger.

Pappersblankett

Pappersblanketten fyller du i, skriver ut och skickar till oss.

Du hittar "Ansökan om ny eller befintlig basfunktion" och "Ansökan om prisändring eller utträde" under relaterad information i menyn till höger.

Innan du skickar in din ansökan

Kom ihåg att en ansökan måste innehålla alla nödvändiga dokument och handlingar för att vi ska kunna behandla den.

Vi behöver ha en fullmakt för varje person som företräder sitt företag gentemot oss. I annat fall anses inte ansökan vara komplett.

Handbok om ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar

Handboken om ansökan om subvention för förbrukningsartiklar presenterar delar av TLV:s föreskrift TLVFS 2011:3 och TLV:s allmänna råd TLVAR 2011:1 om ansökan om pris och subvention för förbrukningsartiklar på ett mer lättillgängligt sätt.

Det är nödvändigt att läsa föreskriften och allmänna råden parallellt med handboken. I dessa finns fullständiga regler och villkor för subventionsansökan. Du hittar föreskriften och de allmänna råden under relaterad information i menyn till höger.